Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

海外訂購

►請國外買家訂購前先詳細閱讀以下流程事項
►國外買家一律填寫google海外訂購表單完整填寫商品,才能完成訂購。
►表單裡需要清楚証明
• 收件人姓名(請用真實姓名,勿用綽號)
• 收件人正確連絡電話以及E-MAIL
• 郵寄的地址
• 訂單內容須詳細填寫貨品名稱、價錢、數量等
►商品皆須依照賣場公布的出貨日期+2個工作天出貨(不含六日及國定假日)。
►國外買家不適用免郵寄送。
►單筆訂單一律商品全數到貨後統一寄出,恕不接受拆單服務。
►超過3日未付款者或通知2次未得回應,遊遍天下將刪除訂購資料,恕不保留。
►訂單接收後無法取消或修改商品。
►海外訂購商品皆採用航空包裹寄送,因各國進口關稅標準皆不同,若領取包裹時貴國欲收取商品之關稅,需買家自行支付。


以包裹重量及材積尺寸為計算標準。順豐速運快件運費查詢